Om


Gården er den sønste av de to gardene på Nordre Svindal i Akershus. Den ble fradelt i 1823 og ble da kalt Arstun.

Bildet er malt rundt 1920.

Dette bildet er tatt i ny tid.

Arstun ligger idyllisk til ved Nordre Øyeren naturreservat, 35 km fra Oslo.

Gårdens beliggenhet ved naturreservatet er både vakker og gir fantastiske muligheter for gode opplevelser. Reservatet er nordens største innlandsdelta. Området har et meget rikt plante- og dyreliv, først og fremst knyttet til de næringsrike gruntvannsområdene.

Nord-øst for gården ligger skogene med alle de flotte tur og opplevelsesmulighetene denne naturen gir. Fetsund Lensemuseum ligger 6 km lenger opp i elveløpet. I umiddelbar nærhet har vi Høgås Fort, en historisk befestning, og Kongeveien som går over tomta.

Dyreholdet på gården består av  ender, høner, kaniner og bier. I tillegg til sin funksjon som gårdsdyr har dyrene også en sosial funksjon. Den umiddelbare nærheten til dyrene er i seg selv en opplevelse. Det kan knyttes aktiviteter til daglig stell og pleie.

Arstun har en lang og innholdsrik historie. Det beskrives at det har vært bosetning i området helt fra 500-tallet. I årene etter fradelinga i 1823 ble hus og tømmer delt og det nye gardstunet bygd opp, og i 1857 ble garden forsikra. Da hadde tunet ”hovedbygning, 20 x 14 alen, med fem rom og gang, 11 vinduer og 9 dører. Bryggerhuset var 17 x 9 alen, med tre rom. Stabburet var på 11 x 10 alen og låven var på 48 x 14 alen, med treskelåve med underlåve, to låvegolv, stall, fjøs, og to innpanelte skykuer på framsia. Alle husa var laftet opp i tømmer og tekt med stein.” (utdrag fra Bygdeboka) Bildet viser Arstun før 1922.

Carl den XII var på gjennomreise og overnattet på Nordgarn. Det var før fradelingen i 1823, men gamlestua på Arstun er sannsynligvis et av rommene kongen besøkte på sin ferd. Historien forteller at dette var mot bondens vilje.

Erandi og Kåre er gift og driver Arstun sammen.

© Copyright Arstun Gård - Theme by Pexeto